Danh sách thí sinh trúng tuyển cao đẳng năm 2017 - Đợt 01 (Kết thúc xét duyệt ngày 26/07/2017)

Các thí sinh có tên trong danh sách này có thể nhập học từ ngày hôm nay không cần đợi đến ngày 21/08/2017.