Danh sách trúng tuyển cao đẳng năm 2017 - Đợt 2 (Xét tuyển từ 27/07-18/08/2017)

Danh sách thí sinh trúng tuyển cao đẳng năm 2017 - đợt 2 (Nhà trường xét tuyển và cập nhật danh sách thí sinh đăng ký từ 27/07 - 18/08/2017) hiện nay Nhà trường vẫn tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2. Các thí sinh có tên trong danh sách này có thể nhập học từ ngày hôm nay không cần đợi đến ngày 21/08/2017.