Thông báo về việc gia hạn đóng học phí học kỳ I, năm 2017-2018, Đối với sinh viên khối lớp CD15, CD16

 

Thông báo về việc gia hạn đóng học phí học kỳ I, năm 2017-2018, Đối với sinh viên khối lớp CD15, CD16.

Thời gian gia hạn đóng học phí từ ngày 21/08/2017 đến 08/09/2017

Xem chi tiết ...