Array
(
  [field] => id
  [data] => Array
    (
      [0] => 553
      [1] => 547
      [2] => 550
      [3] => 549
      [4] => 548
      [5] => 528
      [6] => 524
      [7] => 523
      [8] => 514
      [9] => 511
      [10] => 510
      [11] => 508
      [12] => 507
      [13] => 506
      [14] => 505
      [15] => 470
      [16] => 456
      [17] => 429
      [18] => 427
      [19] => 428
      [20] => 392
      [21] => 391
      [22] => 390
      [23] => 335
      [24] => 334
      [25] => 333
      [26] => 327
      [27] => 326
      [28] => 325
      [29] => 324
      [30] => 323
      [31] => 322
      [32] => 321
      [33] => 320
      [34] => 319
      [35] => 318
      [36] => 317
      [37] => 316
      [38] => 315
      [39] => 314
    )

)
thông tin nội bộ

thông tin nội bộ

Lịch tuần sinh hoạt công dân - HSSV, năm học 2017-2018 (từ ngày 21/08/2017 - 25/07/2018)

11-08-2017
15:50
( 0 ) Bình luận

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân - HSSV, năm học 2017-2018  (từ ngày 21/08/2017 - 25/07/2018)cho sinh viên khóa của (Khóa 15, Khóa 16) và Khóa mới (Khóa 17) nhập học ngày 21/08/2017 

 

Kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng mềm cho HSSV khóa 2016

15-03-2017
07:41
( 0 ) Bình luận

Để góp phần nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên, giúp sinh viên tiếp cận, vận dụng một cách hiệu quả trong học tập rèn luyện ...